Tên đăng nhập

n6quanlc

Họ và tên

Lưu Chí Quân

Email

luuchiquan2005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-31 9:01:54

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500