Tên đăng nhập

kh0i

Họ và tên

Le Trong Khoi

Email

letrongkhoi2008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-11 14:41:38

Bài tập đã đạt

1 269

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500