Tên đăng nhập

guangg_

Họ và tên

Quân

Email

echxanh135@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-08 7:24:35

Bài tập đã đạt

663

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500