Tên đăng nhập

ShineNoLife

Họ và tên

Hà Xuân Thiện

Email

haxuanthien1@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-11 7:35:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500