Tên đăng nhập

trungngothanh13

Họ và tên

Ngo Thanh Trung

Email

trungngothanh13@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-15 2:43:37

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500