Tên đăng nhập

phamthanhdat-11a4

Họ và tên

Phạm Thành Đạt

Email

ptdd8115@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 8:01:08

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500