Tên đăng nhập

nguyenbaphi

Họ và tên

Nguyễn Bá Phi -11a4

Email

nbphi2005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 8:08:12

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500