Tên đăng nhập

Nguyenlien

Họ và tên

Nguyễn Thị Liên

Email

ntlien18042005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 8:08:52

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500