Tên đăng nhập

huuchinh123

Họ và tên

Nguyễn Hữu Chính

Email

huuchinhcm1012@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 8:59:28

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500