Tên đăng nhập

lethiphi

Họ và tên

Lê Thị Phi

Email

Letotan081179st@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 9:10:31

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500