Tên đăng nhập

baodlu

Họ và tên

trần đình bảo

Email

trandinhbao19052005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 9:59:32

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500