Tên đăng nhập

captionduc

Họ và tên

Lê Văn Đức

Email

captionduc@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 10:00:58

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500