Tên đăng nhập

ngan1234

Họ và tên

Lê Thị Kim Ngân

Email

0963346388

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 10:12:36

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500