Tên đăng nhập

ngthanhdat

Họ và tên

Nguyễn Thành Đạt

Email

0919240176

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 10:21:22

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500