Tên đăng nhập

minhduy1

Họ và tên

Nguyễn Minh Duy

Email

minhduy6d11t@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-24 8:23:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500