Tên đăng nhập

Taso

Họ và tên

Taso

Email

storage.dcim002@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-01 5:53:07

Bài tập đã đạt

268

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500