Tên đăng nhập

minhquan

Họ và tên

thongminhquan

Email

minhquanthong064@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-04 8:28:55

Bài tập đã đạt

180

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500