Tên đăng nhập

tbnguyen_2905

Họ và tên

Trần Bá Nguyên

Email

kiet2905@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-09 13:17:09

Bài tập đã đạt

662

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500