Tên đăng nhập

vonguyenkhoa

Họ và tên

Võ Nguyên Khoa

Email

nguyenkhoatik23@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-24 15:11:41

Bài tập đã đạt

3

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500