Tên đăng nhập

gquan97

Họ và tên

Giang Minh Quân

Email

gquan97@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-02 4:53:32

Bài tập đã đạt

300

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500