Tên đăng nhập

pnkhuong

Họ và tên

Phạm Ngọc Khương

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-10 13:31:32

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500