Tên đăng nhập

Sperm_Reactor

Họ và tên

Lê Đình Trọng

Email

fishuan916@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-11 2:12:09

Bài tập đã đạt

806

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500