Tên đăng nhập

lethienphu29

Họ và tên

Lê Thiên Phú

Email

le.thienphu.2005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-29 13:22:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500