Tên đăng nhập

k72phamduchung

Họ và tên

Pham Duc Hung

Email

itdestiny04@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-13 7:32:30

Bài tập đã đạt

180

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500