Tên đăng nhập

khacdanh

Họ và tên

phamkhacdanh

Email

khacdanhhi@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-07 0:03:31

Bài tập đã đạt

658

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500