Tên đăng nhập

liulius

Họ và tên

nguyen hung quan

Email

levanlotkicc@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-21 13:50:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500