Tên đăng nhập

nstung463

Họ và tên

nstung463

Email

nstung463@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-14 10:23:20

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500