Tên đăng nhập

m1ndr3

Họ và tên

Tran Quang Thanh

Email

m1ndr32005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-08 9:19:32

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500