Tên đăng nhập

tngoc2302

Họ và tên

Thái Nguyễn Tuấn Ngọc

Email

tngoc23022008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-13 12:56:59

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500