Tên đăng nhập

KarnieGoldIOI

Họ và tên

Bui Quang Phuc

Email

quangphuc6a4@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-16 7:51:26

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500