Tên đăng nhập

dangle1907

Họ và tên

Le Dang

Email

hdl1907@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-07 1:24:58

Bài tập đã đạt

422

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500