Tên đăng nhập

ooAkira

Họ và tên

Lê Quốc Khánh

Email

lee.quockhanh1107@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-24 5:06:29

Bài tập đã đạt

801

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500