Tên đăng nhập

ngocaophuonglinh

Họ và tên

Ngô Cao Phương Linh

Email

ngocaophuonglinh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-08 0:27:04

Bài tập đã đạt

1 500

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500