Tên đăng nhập

DeMen100ms

Họ và tên

Võ Khắc Triệu

Email

trieudola9797@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-08 12:59:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500