Tên đăng nhập

tridung264

Họ và tên

Lai Tri Dung

Email

tridung264@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-08 9:06:10

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500