Tên đăng nhập

hsg007

Họ và tên

nddung2609

Email

maxhocsinh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-08 9:09:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500