Tên đăng nhập

GiaHien

Họ và tên

Le Gia Hien

Email

legiahien1208@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-08 9:32:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500