Tên đăng nhập

dauphu

Họ và tên

Đậu Văn Phụ

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-12 2:02:29

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500