Tên đăng nhập

thantinhyeu0979

Họ và tên

Phan Trung Kiên

Email

thantinhyeu0979@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-24 0:04:29

Bài tập đã đạt

580

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500