Tên đăng nhập

asdasd5363463

Họ và tên

asfafasf252

Email

asdasdasda@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-28 3:20:53

Bài tập đã đạt

680

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500