Tên đăng nhập

thipu

Họ và tên

thipu

Email

blpk1725@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-29 8:24:58

Bài tập đã đạt

443

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500