Tên đăng nhập

ladangcuong

Họ và tên

Lã Đăng Cường

Email

ladangcuong@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-04 14:30:00

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500