Tên đăng nhập

ti20_ntson

Họ và tên

Sơnnoob

Email

20tiltvthaison@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-13 8:22:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
mở code cho những ai AC 2022-10-13 13:11:11

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500