mở code cho những ai AC

Sơnnoob 2022-10-13 13:11:11 2022-10-13 13:13:45

Em nghĩ một bài thì có nhiều cách giải do đó khi AC xong 1 bài tập thì em nghĩ admin nên mở code các bài khác để các bạn AC có thể tham khảo thêm cách làm khác tối ưu hơn và bằng chứng là các nơi luyện tập code uy tín cũng làm như vậy

Tổng cộng 1 trả lời

Nguyễn Trọng Anh Tú