Tên đăng nhập

minh12

Họ và tên

minh

Email

nnnn@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-17 1:03:31

Bài tập đã đạt

3

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500