Tên đăng nhập

adssad

Họ và tên

asdasd

Email

nguyenngoc8179@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-20 7:46:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500