Tên đăng nhập

asdasdasdasd

Họ và tên

asdaxqwdasdx

Email

asdasddxas@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-24 5:15:58

Bài tập đã đạt

496

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500