Tên đăng nhập

ITK10_VNguyen

Họ và tên

Trần Văn Nguyên

Email

tranvnguyern0910@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-16 7:17:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500