Tên đăng nhập

itk10_thaian

Họ và tên

Phạm Thị Thái An

Email

phamthaian0912@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-16 7:29:50

Bài tập đã đạt

443

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500