Tên đăng nhập

nonameplsx

Họ và tên

Tran Minh Tan

Email

minhtantranvnh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-16 7:38:54

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500